Práci s jednoduchým a uživatelsky přívětivým systémem, jakým Mac OS X bezesporu je, si můžete ještě více usnadnit používáním klávesových zkratek. Samozřejmě jsem si vědom, že jich existuje celá řada. Mým cílem bylo sestavit jednoduchý seznam těch, které jsou z mého pohledu pro běžného, nebo začínajícího uživatele nejužitečnější. Pokud jste si právě koupili svůj první Mac, můžete začít právě zde. Je mi jasné, že každý má jiné návyky a požadavky na ovládání systému. V komentářích se proto můžete podělit o zkratky, které používáte vy, jako inspiraci pro ostatní (i pro mě). Je určitě možné, že jsem nějaké opomněl nebo záměrně vynechal.

Space – quicklook (zobrazí náhled libovolného souboru bez nutnosti jeho otevření)

Space+Alt – fullscreen quicklook

Cmd+Space – Spotlight (já osobně raději používám k vyhledávání alternativní aplikaci Alfred)

Cmd+C(V) – kopírovat(vložit)

Cmd+O – otevře soubor/aplikaci

Cmd+šipka dolů(nahoru) – stejná funkce jako v předešlém případě. Užitečné při procházení Finderem, kde se můžete jednodušeji pohybovat mezi složkami dopředu (šipka dolu) a zpět (šipka nahoru)

Cmd+M – minimalizuje aktivní aplikaci

Cmd+H – skryje aktivní aplikaci (Cmd+Alt+H – skryje vše kromě aktivní aplikace)

Cmd+W – zavře okno aktivní aplikce

Cmd+Q – ukončí aplikaci

Cmd+I – zobrazí informace o vybraném souboru/složce (pozn. pokud označíte 100 souborů, informační okno se zobrazí pro každý soubor zvlášť, takže 100krát)

Ctrl+Cmd+I – obdoba Cmd+I, hodí se, pokud chcete znát celkovou velikost několika vybraných souborů

Cmd+Delete – Označený soubor přesune do koše

fn+Delete – obdoba klasického „Delete“ z Windows (text mažete zleva doprava)

Cmd+Alt+D – Zapne/Vypne skrývání Docku

Cmd+Shift+3(4) – Vyfotí obrazovku a obrázek uloží na plochu (vyfotí jen výstřižek)

Cmd+Alt+Eject – režim spánku

Ctrl+Shift+Eject – vypne podsvícení displeje

Cmd+N – otevře nové okno Finderu

Cmd+E – odpojí vybraný externí disk/flash/*.dmg soubor

Ctrl+skrolování – přiblížení obsahu okna

Cmd+L – zobrazí právě přehrávanou píseň v iTunes

režim Fullscreen pro některé aplikace:

Cmd+Shift+F – Chrome

Cmd+F – platí pro přehrávané video v iTunes

Cmd+Alt+F – iPhoto

Seznam budu průběžně doplňovat…